suria

Keputusan PRU-13 Bagi Negeri Sabah

BERIKUT adalah keputusan Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) bagi 25 kerusi Parlimen dan 60 kerusi DUN di Negeri Sabah:

P. 167 - KUDAT

1. MOJURIP BIN DIYUN - SAPP

2. RAHIMAH BINTI MAJID - PKR

3. DATUK ABD RAHIM BIN BAKRI - BN

4. JUTIRIM BIN GALIBAI GALABI - STAR

MAJORITI:

N. 01 - BANGGI

1. ABD MIJUL BIN UNAINI - BN

2. MURSALIM BIN TANJUL - BEBAS

3. JAE-LY BIN MEDONG - SAPP

4. DATU ABDUL RAZAK BIN DATU ABDUL SALAM - PKR

5. DATU MOHD ARIFIN BIN DATU ABDUL SALAM - STAR

MAJORITI:

N. 02 - TANJONG KAPOR

1. ZAINAL BIN NASIRUDDIN - BERSAMA

2. ALEXANDRA @ ALEXANDER ANTHONY - BEBAS 3. HENDIRI @ HENDRY BIN MINAR - STAR

4. TSEN HENG CHONG @ PETER TSEN - SAPP

5. TEO CHEE KANG - BN

6. CHIN CHUNG KUI @ WILLIAM CHIN - PKR

MAJORITI:

N. 03 - PITAS

1. JOHNES @ ONIS BIN PIUT - SAPP

2. AWANG LATIP BIN ABDUL SALAM - KITA

3. MAKLIN BIN MASIAU - STAR

4. DATUK BOLKIAH BIN ISMAIL - BN

5. DAUSIEH BINTI QUECK @ PARAMAN - PAS

MAJORITI:

P. 168 - KOTA MARUDU

1. MAJAMIS BIN TIMBONG - STAR

2. JOHNITY @ MAXIMUS BIN ONGKILI - BN

3. YUNTAU BIN KOLOD @ KUNTAU BIN KOLOD - SAPP

4. MAIJOL BIN MAHAP - PKR

MAJORITI:

N. 04 - MATUNGGONG

1. SARAPIN BIN MAGANA - BN

2. RICHARD BIN JIUN - SAPP

3. MARUNSAI BIN DAWAI - STAR

4. JELIN BIN DASANAP @ JELANI BIN HAMDAN - PKR

5. JOLIUS BIN MAJAWAI - BEBAS

MAJORITI:

N. 05 - TANDEK

1. ANDONNY PILIT @ ANTHONY BIRI MANDIAU - PKR

2. JEBON JANAUN - STAR

3. YAPOLAI BIN KUNDAPIT @ HENRY - SAPP

4. LASIAH BARANTING @ ANITA - BN

MAJORITI:

P. 169 - KOTA BELUD

1. ISNARAISSAH MUNIRAH BT. MAJILIS @ FAKHARUDY - PKR

2. LAMSIL BIN AMIDSOR - BEBAS

3. KANUL BIN GINDOL - BEBAS

4. DATO' ABD RAHMAN BIN DAHLAN - BN

5. JALUMIN BIN BAYOGOH - STAR

MAJORITI:

N. 06 - TEMPASUK

1. ABDUL MALIK BIN MOHED - SAPP

2. LAIMAN BIN IKIN - PAS

3. SUWAH BIN BULEH @ BULLEH - STAR

4. DATUK MUSBAH BIN JAMLI - BN

MAJORITI:

N. 07 - KADAMAIAN

1. TIMBON @ HERBERT BIN LAGADAN -BN

2. UKOH @ JEREMMY BIN MALAJAD @ MALAZAD - PKR

3. RUBBIN BIN GURIBAH - STAR

4. PETER MARAJIN @ PETER MARAZING - SAPP

MAJORITI:

N. 08 - USUKAN

1. DATUK MD SALLEH MD SAID - BN

2. BAKHRUDDIN BIN ISMAIL - STAR

3. MUSTAPHA @ MOHD YUNUS BIN SAKMUD - PKR

MAJORITI:

P. 170 - TUARAN

1. SAMIN @ JASMIN BIN DULIN - STAR

2. ERVEANA ANSARI ALI - BEBAS

3. MADIUS BIN TANGAU - BN

4. MOJILIP BIN BUMBURING @ WILFRED - PKR

MAJORITI:

N. 09 - TAMPARULI

1. MOJILIP BIN BUMBURING @ WILFRED - PKR 2. LINGGU @ EDWARD BIN BUKUT - STAR

3. STEPHAN BIN GAIMIN - SAPP

4. JAMES ONGKILI JR. - BEBAS

5. JAHID @ NOORDIN BIN JAHIM - BN

MAJORITI:

N. 10 - SULAMAN

1. DATUK HAJIJI BIN HAJI NOOR - BN

2. DAVID BIN OROK - STAR

3. ARIFIN BIN HARITH - BEBAS

4. GULABDIN @ GHULABDIN BIN ENJIH - PKR 5. ALI AKBAR BIN KAWI - BEBAS

MAJORITI:

N. 11 - KIULU

1. TINDIL BIN GONSOBIL @ SINDIN - SAPP

2. JOHN BIN HUSSEIN - BEBAS

3. RHODES BIN PANILAU - PKR

4. TERENCE SINTI - STAR

5. JONISTON BIN LUMAI @ BANGKUAI - BN

MAJORITI:

P. 171 - SEPANGGAR

1. CHIN HON KIONG - SAPP

2. DANIEL JOHN JAMBUN - STAR

3. JEFFREY KUMIN @ JOHN - DAP

4. DATUK JUMAT BIN IDRIS - BN

MAJORITI:

N. 12 - KARAMBUNAI

1. MUALI BIN ACHING - PKR

2. AG. MAIDIN BIN AG. APONG - BEBAS

3. AZIZ BIN IBRAHIM - SAPP

4. RANO BIN SUSULAN - BEBAS

5. DATUK JAINAB BINTI AHMAD - BN

MAJORITI:

N. 13 - INANAM

1. ROLAND CHIA MING SHEN - PKR

2. ENCHIN BIN MAJIMBUN @ ERIC - SAPP

3. JOSEPH BIN PAULUS LANTIP - BN

MAJORITI:

P. 172 - KOTA KINABALU

1. CHIN TEK MING - BN

2. LIEW HOCK LEONG @ MICHAEL - STAR

3. WONG SZE PHIN @ JIMMY - DAP

MAJORITI:

N. 14 - LIKAS

1. WONG HONG JUN - DAP

2. CHIN SHU YING - BN

3. YONG TECK LEE - SAPP

4. HO CHEONG TSHUN - STAR

MAJORITI:

N. 15 - API-API

1. LIEW CHIN JIN - PKR

2. MARCEL JUDE A/L MS JOSEPH - BEBAS

3. WONG YIT MING - SAPP

4. FELIX CHONG KAT FAH - STAR

5. YEE MOH CHAI - BN

MAJORITI:

N. 16 - LUYANG

1. CHIA CHUI KET - SAPP

2. SHIM TSHIN NYUK @ AGNES SHIM - BN

3. HIEW KING CHEU - DAP

4. JAFERY BIN JOMION - STAR

MAJORITI:

P. 173 - PUTATAN

1. LEE HAN KYUN @ JOSEPH LEE - DAP

2. MAKIN @ MARCUS MOJIGOH - BN

3. DULI @ DULLIE BIN MARI @ MARIE - SAPP 4. AWANG AHMAD SAH - STAR

MAJORITI:

N. 17 - TANJONG ARU

1. YONG OUI FAH - BN

2. SALLEH BIN TIASI @ TIASEH - STAR

3. HAMID BIN ISMAIL - PAS

4. YONG WE KONG - SAPP

MAJORITI:

N. 18 - PETAGAS

1. AWANG AHMAD SAH - STAR

2. DATUK YAHYAH @ YAHYA BIN HUSSIN @ AG HUSIN - BN

3. MAT YUNIN @ MOHD YUNIN BIN ATIN - PKR

MAJORITI:

P. 174 - PENAMPANG

1. BERNARD GILUK DOMPOK - BN

2. MELANIA @ MELANIE ANNOL - STAR

3. IGNATIUS DORELL LEIKING - PKR

MAJORITI:

N. 19 - KAPAYAN

1. KHOO KEOK HAI - BN

2. PHILLIP AMONG @ DANIEL DELL FIDELIS - STAR

3. EDWIN @ JACK BOSI - DAP

4. CHONG PIT FAH - SAPP

MAJORITI:

N. 20 - MOYOG

1. TERRENCE SIAMBUN - PKR

2. BERNARD LAWRENCE SOLIBUN - STAR

3. DANIM @ ALOYSIUS BIN SIAP - SAPP

4. PHILIP BENEDICT LASIMBANG - BN

MAJORITI:

P. 175 - PAPAR

1. DATUK ROSNAH BINTI HJ ABD RASHID SHIRLIN - BN

2. MOHAMMAD YAHYA @ YAHYA BIN LAMPONG - PKR 3. BALON BIN MUJIM - STAR

MAJORITI:

N. 21 - KAWANG

1. KEFLI @ DZULKEFLI BIN SAFAR - PKR

2. EDWARD DAGUL - SAPP

3. AKOP BIN DAMSAH @ YAKUP BIN DAMSAH - STAR

4. DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR - BN

MAJORITI:

N. 22 - PANTAI MANIS

1. DATUK ABDUL RAHIM BIN ISMAIL - BN

2. NORAIZAL BIN MOHD NOOR - SAPP

3. FRED BIN GABRIEL - PKR

4. BAHARUDIN @ BAHARUDDIN BIN NAYAN - STAR

MAJORITI: P. 176 - KIMANIS

1. DATUK ANIFAH BIN AMAN @ HANIFF AMMAN - BN (13,754)

2. JAAFAR BIN ISMAIL - PKR (8,031)

3. JAMIL BIN WILLIAM CORE - SAPP (650)

4. LUSIN BIN BALANGON - STAR (240)

MAJORITI:5,723 N. 23 - BONGAWAN

1. MOHAMAD BIN ALAMIN - BN

2. AWANG TALIP BIN AWANG BAGUL - SAPP

3. TAN SRI IBRAHIM BIN MENUDIN - PKR

4. AK ALIUDDIN BIN PG MOHD TAHIR - BEBAS 5. ASSIM @ HASSIM BIN MATALI - STAR

MAJORITI:

N. 24 - MEMBAKUT

1. DATUK MOHD ARIFIN BIN MOHD ARIF - BN 2. NARAWI @ SINAR BIN AHMAD - PKR

3. BANJIMIN ONDOI - SAPP

4. JAAPAR BIN AG GADOR - STAR

MAJORITI:

P. 177 - BEAUFORT

1. GUAN DEE BIN KOH HOI - STAR

2. DATUK AZIZAH BINTI MOHD DUN - BN

3. LAJIM BIN UKIN - PKR

MAJORITI:

N. 25 - KLIAS

1. MOHD SANUSI BIN TARIPIN - SAPP

2. ALIAPA BIN OSMAN - STAR

3. LAJIM BIN UKIN - PKR

4. ISNIN BIN ALIASNIH @ LIASNIH - BN

MAJORITI:

N. 26 - KUALA PENYU

1. JUSBIAN BIN KENNETH - BEBAS

2. LIMUS BIN JURY - BN

3. JOHAN @ CHRISTOPHER BIN O.T. GHANI - PKR

4. INING BIN SINTEN @ ALEXANDER SINTIN - STAR

5. HAJI MD. TAJUDDIN BIN HJ. MD. WALLI BEBAS

MAJORITI:

P. 178 - SIPITANG

1. DATUK SAPAWI BIN AMAT WASALI @ AHMAD - BN

2. KAMIS BIN DAMING - SAPP

3. RAMLE BIN DUA @ RAMLI DUA LEE - PKR

MAJORITI:

N. 27 - LUMADAN 1. ABDUL RAHMAN BIN MD YAKUB - PKR

2. JAMAIN BIN SARUDIN - SAPP

3. RAPAHI BIN EDRIS - BEBAS

4. DATUK KAMARLIN BIN OMBI - BN

5. SAUDI BIN SUHAILI - BEBAS

6. MOHD JAAFAR BIN IBRAHIM - STAR

MAJORITI:

N. 28 - SINDUMIN

1. HARUNSAH BIN IBRAHIM - PKR

2. SEMION @ FRED SEMION BIN SAKAI - STAR 3. AMDE @ HAMDI BIN SIDIK - SAPP

4. AHMAD BIN BUJANG - BN

MAJORITI:

P. 179 - RANAU

1. JONATHAN BIN YASIN - PKR

2. YAZID BIN SAHJINAN - BEBAS

3. EWON EBIN - BN

4. JULIANAH BTE SITUN @ WIDYA JULIA - STAR MAJORITI:

N. 29 - KUNDASANG

1. JAIN SAUTING - STAR

2. CLEFTUS STEPHEN SPINE - BEBAS

3. SATIOL BIN INDONG - PKR

4. JOACHIM GUNSALAM -BN

5. JAPIRIL BIN SUHAIMIN - SAPP

6. SAM BIN HONDOU - BEBAS

MAJORITI:

N. 30 - KARANAAN

1. DATUK MASIDI BIN MANJUN @ MASDI - BN 2. JALIBIN BIN PAIDI - STAR

3. MAT JAILI BIN SAMAT - BEBAS

4. MUHIDDIN @ MOHD ANAS BIN YUSIN - PKR

MAJORITI:

N. 31 - PAGINATAN

1. YAZID BIN SAHJINAN - BEBAS

2. SIRINGAN BIN GUBAT @ ALIANCE - BN

3. AMRU BIN ABD KADIR PKR

4. PEDDERIN @ FEDDRIN BIN TULIANG @TULING - STAR

MAJORITI:

P. 180 - KENINGAU

1. GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN - STAR (11,900)

2. JOSEPH PAIRIN KITINGAN - BN (15,818)

3. STEPHEN SANDOR - PKR (7,825)

MAJORITI:3,918

N. 32 - TAMBUNAN

1. JOSEPH PAIRIN KITINGAN - BN

2. JUSTIN BIN YONSODING - BEBAS

3. WILFRED WIN BIN PONIL - PKR

4. NESTOR BIN JOANNES - STAR

5. KOH KUI TZE @ FRANCIS KOH KUI TZE - BEBAS

MAJORITI:

N. 33 - BINGKOR

1. RICKY @ ROLAND SEDOMON - BEBAS

2. AHMAD SHAH BIN HUSSEIN TAMBAKAU - PKR 3. KENNEDY JIE JOHN @ KENN - BN

4. GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN - STAR

MAJORITI:

N. 34 - LIAWAN

1. DATUK SAPIN @ SAIRIN BIN KARANO @ KARNO - BN

2. PAUL BUNSU BIN GITANG @ PAUL GITANG - PKR

3. NUSLEH BIN MADARAK - BEBAS

4. PAUKET YADILOH @ JAHARI TAHIR - SAPP

5. NICHOLAS JAMES GUNTOBON - STAR

MAJORITI:

P. 181 - TENOM

1. DATUK RAIME BIN UNGGI - BN

2. MUTANG @ SYLVESTER BIN DAWAT - KITA

3. JAINEH BIN JUAYA @ JIMMY JAWATAH - SAPP 4. MASDIN BIN TUMAS - PKR

5. HASMIN @ AZROY BIN ABDULLAH - STAR

MAJORITI:

N. 35 - MELALAP 1. RADIN MALLEH - BN

2. ROGER BIN STIMIN - SAPP

3. NOORITA BINTI SUAL - DAP

4. KONG FUI SENG - STAR

MAJORITI:

N. 36 - KEMABONG

1. DATUK RUBIN BIN BALANG - BN

2. WILLIAM ENSOR BIN TINGKALOR - SAPP

3. TAY JIN KIONG @ ALFRED - STAR

4. BIOU BIN SUYAN - PKR

MAJORITI:

P. 182 - PENSIANGAN

1. MARTIN TOMY @ TOMMY- STAR

2. RICHARD SAKIAN BIN GUNTING- PKR

3. JOSEPH KURUP - BN

4. FATIMAH BINTI AGITOR @ MOHD DAUD - BEBAS MAJORITI:

N. 37 - SOOK

1. ELLRON BIN ANGIN - BN

2. LIBERTY @ ALIBI BIN LOPOG - PKR

3. KUSTIN BIN LADI - STAR

4. CHONG YU CHEE @ FRANKIE - SAPP

5. RUSAYIDI BIN ABDULLAH - BEBAS

MAJORITI:

N. 38 - NABAWAN

1. BOBBEY AH FANG BIN SUAN - BN

2. SIDUM BIN MANJIN - BERSAMA

3. RAYMOND BIN AHUAR - PKR

4. FATIMAH BINTI AGITOR @ MOHD DAUD - BEBAS 5. GEORGE ERAM @ GEORGE IRAM - STAR

MAJORITI:

P. 183 - BELURAN

1. RONALD KIANDEE - BN

2. RAIMON BIN LANJAT - STAR

3. JAMES BIN MIKI - PKR

4. DATU KAMARUDDIN BIN DATU MUSTAPHA - BEBAS

MAJORITI:

N. 39 - SUGUT

1. ABDUL RAHMAN BIN ATANG - BEBAS

2. DATUK JAMES BIN RATIB - BN

3. PAGRIOS @ PETRUS BIN ZABANG - PKR

4. DATU KAMARUDDIN BIN DATU MUSTAPHA - BEBAS

5. MASIAWAN KUNCHING - STAR

MAJORITI:

N. 40 - LABUK

1. METAH @ MICHAEL BIN ASANG - BN

2. TANG YUNG HI @ TAN YONG GEE - PKR

3. PINUS BIN GONDILI - STAR

MAJORITI:

P. 184 - LIBARAN

1. DATUK JUSLIE BIN AJIROL - BN

2. SAHAR BIN SAKA - BEBAS

3. MOHD SERMAN BIN HASSNAR - PKR

4. ROSNAH BINTI UNSARI - STAR

MAJORITI:

N. 41 - GUM-GUM

1. HASSAN BIN HAMI @ HAMID - STAR

2. AHMAD THAMRIN @ TAMRIN B. MOHD JAINI - PKR

3. DATUK ZAKARIA BIN MOHD. EDRIS @ TUBAU - BN

MAJORITI:

N. 42 - SUNGAI SIBUGA

1. MUSA BIN AMAN - BN

2. MOHD ARSHAD BIN ABDUL - BEBAS

3. A.M. JAFFAR @ DAMAID BIN JUANA - SAPP 4. MOHD ROSLAN BIN YUSSOF - STAR

5. IRWANSHAH BIN MUSTAPA - PKR

MAJORITI:

P. 185 - BATU SAPI

1. HAMZA BIN A. ABDULLAH @ HAMZAH - PAS 2. TSEN THAU LIN - BN

3. SAIFUL BAHARI RASHADA BIN AHMAD - STAR

MAJORITI:

N. 43 - SEKONG

1. MUSAH BIN GHANI - PKR

2. AHMAD BIN IBRAHIM - STAR

3. AWANG @ ABDUL NASIP BIN OTHMAN - SAPP 4. DATU ILAHAN BIN DATU AMILBANGSA - BEBAS

5. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA - BN

MAJORITI:

N. 44 - KARAMUNTING

1. CHONG KET KIUN - DAP

2. YONG VUI MIN - SAPP

3. CHARLES O PANG SU PIN - BN

MAJORITI:

P. 186 - SANDAKAN

1. LIEW VUI KEONG - BN

2. WONG TIEN FATT @ WONG NYUK FOH - DAP

MAJORITI: N. 45 - ELOPURA

1. LIAU FOOK KONG - SAPP

2. AU KAM WAH - BN

3. HIEW VUN ZIN - DAP

MAJORITI:

N. 46 - TANJONG PAPAT

1. POON MING FUNG - DAP

2. YONG CHIE MAN @ YU CHIE MAN - SAPP

3. TAN SHU KIAH - BN

MAJORITI:

P. 187 - KINABATANGAN

1. ABDULLAH BIN ABDUL SANI - PKR

2. DATUK MOKTAR BIN RADIN - BN

3. HAJI ALI LATIP BIN HAJI TAHA - BEBAS 4. YAMBUYA BIN PARANTIS @ CYRIL PONGOD - STAR

MAJORITI:

N. 47 - KUAMUT

1. MUSTAPA BIN DATU TAMBUYONG - PKR

2. EDWARD PODOK - STAR

3. MASIUNG BIN BANAH - BN

MAJORITI:

N. 48 - SUKAU

1. DATUK SADDI BIN ABDU RAHMAN - BN

2. APRIN BIN MUSIN - SAPP

3. AHDAH BIN SULAIMAN - PAS

4. JUHORI BIN PARITAI - STAR

MAJORITI:

P. 188 - SILAM

1. APAS @ NAWAWIE BIN SAKING - STAR

2. BADRULAMIN BIN BAHRON - PKR

3. DATU NASRUN BIN DATU MANSUR - BN

4. DUMI BIN PG. MASDAL - BEBAS

MAJORITI:

N. 49 - TUNGKU

1. TSEN YUN FAH @ MOHD. AZLAN TSEN ABDULLAH - BEBAS

2. DATO SHUAIB BIN DATO MUTALIB - SAPP

3. DATUK MOHD SUHAILI BIN SAID - BN

4. JOHANI BIN ABD HALIM - PKR

5. JOHAN BIN NUL - STAR

MAJORITI:

N. 50 - LAHAD DATU

1. ALIANDU BIN ENJIL - SAPP

2. DATO' MOHAMMAD YUSOF BIN APDAL - BN

3. HAMID AWONG @ ABDUL HAMID AWONG - PKR 4. ARIFFIN BIN HAMID @ ALFA HAMID - STAR

MAJORITI:

N. 51 - KUNAK

1. ABD SATTAL BIN SHAFIEE - BEBAS

2. HUSSEIN BIN IBNU HASSAN - BEBAS

3. KASMAN BIN KARATE - PAS

4. DATUK NILWAN BIN KABANG - BN

5. VALENTINE @ RENGERS SEBASTIAN - STAR 6. SHARIF SHAMSUDDIN BIN SHARIF SAGAF - BEBAS

MAJORITI:

P. 189 - SEMPORNA

1. DATUK SERI MOHD SHAFIE BIN APDAL - BN (25,559) 2. ZAMREE @ MOHD SUFFIAN B ABDUL HABI - PKR (4,654)

3. DATU BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA - BEBAS (325)

MAJORITI:20,905

N. 52 - SULABAYAN

1. HASAMAN BIN SAGARAN - BERSAMA (227)

2. HUSSEIN BIN MUMAKIL - BEBAS (347)

3. DATO' JAUJAN BIN SAMBAKONG - BN (6,546)

4. MAMAT BIN BARHANA - BEBAS (74)

5. HERMENY BIN MURGAL - PKR (1,417)

6. JULKALANI BIN ABD. RAHMAN - BEBAS (107)

7. GHAZALIE B PG. HINDI @ ABDUL GHANI - BEBAS (196)

MAJORITI:5,129

N. 53 - SENALLANG

1. DATU BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA - BEBAS

2. MOHD AMIN BIN ABDUL MEM - PKR

3. DATUK NASIR BIN SAKARAN - BN

4. ABDUL MANANG BIN HATIB LAWARI @ OSMAN - BEBAS

5. AB KARIM BIN TALIP - BEBAS

MAJORITI:

N. 54 - BUGAYA

1. ABDUL HUSSIN BIN KIAMSIN - BEBAS

2. ATAL MUHAMMAD BIN K.K ABD MENANG - BEBAS 3. RAMLEE BIN MARAHABAN - BN

4. ALIMIN BIN BUDIN - BEBAS

5. HASAI BIN TUDAI - PAS

6. ABDULLAH SANI BIN ABDUL SALLEH - BEBAS

MAJORITI:

P. 190 - TAWAU

1. YAP KAIN CHING @ MARY YAP KEN JIN - BN 2. KONG HONG MING @ KONG FO MIN - PKR

3. CHUA SOON BUI - SAPP

4. AHMAD BIN AWANG @ MADON - BEBAS

MAJORITI:

N. 55 - BALUNG

1. S. ABAS BIN S. ALI - BN

2. ABDUL HAMID - SAPP

3. FRANK SALAZAR @ FRANCO - PKR

4. MOHD ABDILLAH BIN TIMBASAL - BEBAS

MAJORITI:

N. 56 - APAS

1. TAHIR BIN DAHU - SAPP

2. CHOK YIT MIN - STAR

3. ALIZAMAN BIN JIJURAHMAN - PKR

4. DATUK TAWFIQ BIN ABU BAKAR TITINGAN - BN

MAJORITI:

N. 57 - SRI TANJONG

1. FUNG LEN FUI - BN

2. OLIVIA CHONG OI YUN - STAR

3. YONG AH POH - SAPP

4. CHAN FOONG HIN - DAP

MAJORITI:

P. 191 - KALABAKAN

1. MOHD BIN MANUKE - BEBAS

2. MALVINE REYES - STAR

3. ABDUL GHAPUR BIN SALLEH - BN

4. FREDDIE JAPAT ANAK SIMBOL - BEBAS

5. USMAN BIN MADEAMING - PAS

6. YAHYA BIN ZAINAL - BEBAS

7. SIAMSIR BIN BORHAN - BEBAS

MAJORITI:

N. 58 - MEROTAI

1. MOHD BIN MANUKE - BEBAS

2. RITA RUDIANSAH BIN ABU BAKAR -BEBAS

3. HO SHAU VUI - SAPP

4. CHIN CHEE SYN - BEBAS

5. PANG YUK MING - BN

6. AHMAD BIN DULLAH - PAS

MAJORITI:

N. 59 - TANJONG BATU

1. FATMAWATY BINTI MOHD YUSUF - PAS

2. HAMISA BINTI SAMAT - BN

MAJORITI:

N. 60 - SEBATIK

1. MOHAMAD YUSUP BIN LEWAH - BEBAS

2. DAUD BIN JALALUDDIN - PAS

3. ABD MUIS BIN PICHO - BN

4. MOHAMMAD JEFFRY BIN ROSMAN - STAR

MAJORITI:

Artikel Berkaitan

Artikel Lain